Waar komt de uitdrukking "in de aap gelogeerd zijn" vandaan?
Waar komt het woord `aarzelen' vandaan?
Waar komt ons alfabet vandaan?
Hoe komen we aan het &-teken?