Hoe komen we aan het &-teken?

De & staat voor het Latijnse woord "et", dat eveneens "en" betekent. Het teken is al vroeg ontstaan als samensmelting van de letters E en T. Tot het eind van de Middeleeuwen werden de meeste teksten in het Latijn geschreven. Een woord als "en" komt in elke tekst vaak voor. Daarom ging men de E en T voor het gemak met elkaar verbinden. De lettercombinatie werd zo goed herkenbaar. Ook bespaarde het natuurlijk ruimte op het perkament en papier waarop men schreef. Dat was belangrijk in een tijd dat deze materialen erg duur waren. zie ook