Waar komt de uitdrukking "Iemand heeft boter op zijn hoofd" vandaan?

Iemand die "boter op zijn hoofd heeft", heeft iets verbodens gedaan en kan zich maar beter rustig houden. De uitdrukking komt waarschijnlijk van een oud spreekwoord: "Wie boter op zijn hoofd heeft, moet niet in de zon lopen." Het verwijst naar het gebruik goederen in manden op het hoofd te dragen. Als de boter dan warm wordt en gaat druipen, krijg je een kliederboel. Figuurlijk geldt dat ook voor iemand die iets op zijn geweten heeft. Als hij in de belangstelling staat, komen zijn wandaden snel aan het licht, met alle gevolgen van dien. zie ook