Is het waar dat mieren "melkvee" houden?

Ja, veel soorten mieren gebruiken bladluizen zoals wij melkkoeien houden. Bladluizen zuigen sappen uit planten en scheiden daarna een zoete stof af, die honingdauw heet. Mieren zijn daar tuk op en nemen het mee naar hun nest. Als het nodig is beschermen ze hun "vee" soms tegen bladluiseters. Ook brengen ze de luizen wel eens naar een andere plaats waar meer voedsel is. Verschillende soorten mieren hebben van hun nest een "boerderij" gemaakt. Ze houden er luizen en zetten ze uit op plantewortels die door het nest groeien.