Wat is duivemelk?

Duiven zijn bijzondere vogels, omdat ze hun jongen een soort melk geven: duivemelk of kropmelk. Het is een kaasachtig papje, dat zowel bij het vrouwtje als het mannetje in de krop gemaakt wordt. De krop is een soort zak in de slokdarm, ter hoogte van de hals. Nadat de jongen uit het ei gekropen zijn, pikken ze de duivemelk uit de keel van beide ouders. De wit-gele brij is ongeveer even voedzaam als de melk bij zoogdieren. Jonge duiven kunnen er heel snel door groeien. Mensen die voor hun hobby duiven houden, worden soms `duivenmelkers' genoemd.