Hoe werkt elektronische post?

Elektronische post of e-mail (electronic mail) gebeurt via computers. Zij kunnen teksten omzetten in elektronische signalen en omgekeerd. Als er tussen twee computers een kabel ligt, kunnen ze die signalen van elkaar opvangen. Zo'n verbinding is tussen meer computers mogelijk, die dan samen een netwerk vormen. Over de hele wereld zijn netwerken op elkaar aangesloten (het zogenaamde Internet). Via lijnen die ook voor telefoon of televisie gebruikt worden, kun je overal een bericht heen sturen. Bijvoorbeeld een vraag voor Die Verse Feiten. zie ook