Zijn er behalve de Derde Wereld een Eerste en Tweede Wereld?

De ontwikkelingslanden worden vaak de Derde Wereld genoemd. Hoewel je ze zelden hoort, heeft men ook de begrippen "Eerste Wereld" en "Tweede Wereld" bedacht. De Eerste Wereld staat voor de rijke, ontwikkelde landen van onder meer West Europa en Noord Amerika. Met de Tweede Wereld werden de (voormalig) communistische landen bedoeld. Tot de Derde Wereld behoren de landen die niet bij de andere twee in te delen zijn. Eigenlijk zijn het rare termen. Er is immers maar een wereld: die van alle mensen op onze planeet.