Waar komt het woord "bril" vandaan?

Aan het woord "bril" kun je zien van welk materiaal de eerste brillen werden gemaakt. Dat gebeurde in de late Middeleeuwen, omstreeks 1300. Het woord "bril" is een verkorting van "beril". Beril is een zeegroene halfedelsteen, die heel goed te polijsten is. Ook had het de eigenschap voorwerpen te vergroten als je er doorheen keek. De eerste bril, een enkel lensglas, werd "berille" genoemd. De naam is blijven hangen, ook toen men andere materialen dan beril ging gebruiken.