Waarom noemen Engelsen de Nederlanders "the Dutch"?

Ons land heet in het Engels "the Netherlands" of "Holland", maar de bevolking "Dutch". In de Middeleeuwen was Nederland een deel van een groot keizerrijk, waartoe onder meer ook Duitsland en België hoorden. De inwoners van dat grote gebied noemden zichzelf Diets, Duuts, Duits of Deutsch, afhankelijk van waar ze woonden. Willem van Oranje zei het al: "Ben ick van Duytschen bloet". Engeland had het meest te maken met de "Duutsers" aan de kust van de Noordzee. Later noemden die mensen zich Nederlanders, maar de Engelsen bleven "Duuts" ("Dutch") tegen ze zeggen.