Is het jaar 2000 een schrikkeljaar?

Schrikkeljaren zijn jaren met een extra dag. Ze tellen dus 366 dagen. Ze komen voor wanneer een jaartal deelbaar is door 4. Een uitzondering hierop vormen de eeuwjaren: die zijn alleen schrikkeljaar wanneer ze deelbaar zijn door 400. 1700, 1800 en 1900 zijn dus geen schrikkeljaar, maar 2000 wel. Een "gewoon" jaar heeft precies 365 dagen. Maar het "astronomisch" jaar - de tijd waarin de aarde een baan om de zon maakt - duurt bijna een kwart dag langer. De schrikkeljaren voorkomen dat onze kalender uit de pas loopt met het astronomisch jaar. Anders zou op den duur het begin van de zomer bijvoorbeeld in december vallen.