Waarom staan er haantjes op kerktorens?

Op de torens van veel kerken zie je windwijzers in de gedaante van een haan. Ze geven de richting van de wind aan. Maar waarom juist een haan? In de Middeleeuwen was de haan een symbool voor waakzaamheid. Men dacht dat zijn gekraai boze geesten kon verdrijven. Ook zou het zorgen voor warmte en vruchtbaarheid. Geen wonder dat de mensen de beeltenis van zo'n bijzonder dier graag op de kerktorens plaatsten.