Hoe komt het Rode Kruis aan zijn symbool?

Het Rode Kruis is een internationale organisatie die hulp verleent aan mensen die in nood verkeren bij oorlogen of natuurrampen. De stichting was een initiatief van de Zwitser Henri Dunant. Hij trok zich het trieste lot aan van oorlogsgewonden. In 1864 kwam een aantal landen in GenŠve bijeen. Ze beloofden dat ziekenverzorgers onder de vlag van het rode kruis ongestoord hun werk konden doen op het slagveld. Waarom is het symbool een rood kruis op een witte ondergrond? De vlag van het Rode Kruis is wat kleuren betreft een omgekeerde Zwitserse vlag.