Hoe zit het met de man-vrouwverdeling?

Aan de Groningse universiteit studeren ongeveer evenveel meisjes als jongens. Maar per studierichting is de man-vrouwverdeling niet altijd gelijk. Studies als natuurkunde, scheikunde en wiskunde worden veel meer gevolgd door jongens dan door meisjes. Maar bij andere studies, talen bijvoorbeeld, zie je weer veel meer meisjes. Bij de universitaire leraren en onderwijzers zijn vrouwen in de minderheid. Vooral het aantal vrouwelijke professoren is klein. De universiteit wil dat graag verhogen. zie ook