Wat is een college?

Op de basisschool krijg je een uur rekenen of een uur taal. Dit noem je een les. Op de universiteit gebruiken ze niet het woord `les', maar `college'. De groepen kunnen erg groot zijn, soms meer dan 500 studenten! Daarom heeft de universiteit grote lokalen oftewel collegezalen. Als zelfs deze nog te klein zijn, krijgen de studenten wel eens les in een kerk. Een student heeft vier tot vijf colleges per week, maar moet ook veel thuis studeren. De leraar zegt niet hoeveel huiswerk de student moet maken. Dat moet de student zelf bepalen. Dat vereist zelfdiscipline: je moet vechten tegen luiheid! zie ook