Wat is een faculteit?

Een universiteit bestaat uit losse onderdelen die faculteiten heten. Binnen elke faculteit houden de studenten en hun leraren zich bezig met onderwerpen die iets met elkaar te maken hebben. Zo is er de Faculteit der Letteren, waar iedereen zich verdiept in talen en soortgelijke zaken. Er zijn ook faculteiten voor onder meer aardrijkskunde, geneeskunde, rechtgeleerdheid en godgeleerdheid. De Rijksuniversiteit Groningen heeft tien faculteiten. Je kunt er haast alles studeren. zie ook