Hoe werkt de dynamo van een fiets?

Als een magneet bewogen wordt bij een draad die elektriciteit geleidt, gaan de elektronen in die draad bewegen: er wordt een elektrische spanning opgewekt. Ook in de fietsdynamo zit een magneet, die door het wiel wordt rondgedraaid om stroom op te wekken. Het effect op een enkele draad is klein. Daarom wordt een draad gebruikt die heel vaak om een spoel gewonden is. De ronddraaiende magneet heeft effect op elke winding van de draad. Dat alles bij elkaar geeft een bruikbaar resultaat: genoeg stroom om het fietslampje te laten branden. zie ook