Wat is een studie?

De opleiding die een student volgt, noemen we een studie. Een studie is een verzameling verplichte vakken. Ze horen er allemaal bij om de student veel kennis over een bepaald gebied te geven. Er zijn heel veel richtingen waarin je kunt studeren. Sommige ken je al wel, omdat je ook op jouw school hebt: taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie. Bij de universiteit zijn ook veel andere richtingen, zoals filosofie, economie, sociologie en rechtsgeleerdheid. zie ook