Wat is studeren?

Studeren is een woord dat twee betekenissen heeft. Zolang iemand als student ingeschreven staat bij de universiteit, studeert hij. Maar we zeggen ook dat iemand studeert, als hij druk bezig is uit lesboeken te leren. Dat moet vaak gebeuren voor een proefwerk of overhoring. Bij de universiteit wordt dat een tentamen genoemd. zie ook