Wat zijn `Universifeiten'?

Verse Feiten zijn wetenswaardigheden die op zuivelpakken verschijnen. Coberco Zuivel, de Rijksuniversiteit Groningen en zuivelconsumenten zorgen er samen voor. Consumenten stellen vragen over uiteenlopende onderwerpen. De universiteit beantwoordt ze kort en eenvoudig. Vervolgens zet Coberco de vraag-en-antwoordteksten op haar pakken. Op de pakken melk, karnemelk, yoghurt en vla staan Verse Feiten over algemene onderwerpen. In dit speciale boekje wil de Rijksuniversiteit Groningen graag eens iets over zichzelf vertellen: `Universifeiten' dus. Veel leesplezier! zie ook