Wat is een blaar?

Een blaar is een vochtophoping tussen twee huidlagen: de opperhuid (de buitenste laag) en de leerhuid. De opperhuid laat dan los van de leerhuid. Blaren kunnen op zichzelf of in een groep voorkomen. Ze ontstaan vaak door irritatie als gevolg van wrijving of warmte. Een bekend voorbeeld zijn blaren aan de voeten door slechtzittend schoeisel. Verder zijn er onder meer de brandblaar, knijpblaar en koortsblaar.