Waarom moet je hijgen als je je inspant?

Bij een zware inspanning heeft het lichaam veel energie nodig. Het lichaam krijgt die energie wanneer het veel voedsel verbrandt. Behalve brandstof (voedsel) is er voor verbranding zuurstof nodig. Zuurstof wordt uit de ingeademde lucht gehaald. Als er veel van nodig is, moet er dus in straf tempo worden ingeademd. Ook moet het lichaam koolzuurgas, dat bij de verbranding ontstaat, uitademen. Dat alles bij elkaar is hijgen: snel in- en uitademen.