Wat gebeurt er als je arm of been `slaapt'?

Als een lichaamsdeel bekneld is geweest, kan het gaan tintelen en zwaar en raar aanvoelen. Dat komt doordat de zenuwbanen in je lichaam dan gehinderd zijn. De zenuwen zijn via een ingewikkeld stelsel met elkaar verbonden. Met elektrische stroompjes geven ze seintjes door naar het gevoelscentrum in de hersenen. Door het afknellen van de zenuwen is de verbinding tussen het lichaamsdeel en de hersenen tijdelijk verbroken: je voelt niet meer. De verbinding wordt hersteld met een serie prikkelende stroomstootjes. zie ook